Kategorya — Mga Proyektong Ultrasonic

Ultrasonic Burglar Alarm Circuit

Ang ultrasonic burglar alarm circuit ay isang elektronikong aparato na nagpapadala ng mga ultrasonic wave upang makita ang paggalaw ng isang taong nakikialam. Ang mga ultrasonic wave ay tumama sa nanghihimasok at ang masasalamin […]