Ano ang Parity Generator at Parity Checker: Mga Uri at Mga Diagram ng Lohika

Ano ang Parity Generator at Parity Checker: Mga Uri at Mga Diagram ng Lohika

Ang pangunahing pagpapaandar ng parity generator at parity checker ay upang makita ang mga pagkakamali sa paghahatid ng data at ang konseptong ito ay ipinakilala noong 1922. Sa teknolohiya ng RAID ang parity bit at ang parity checker ay ginagamit upang bantayan laban sa pagkawala ng data. Ang parity bit ay isang labis na bit na itinakda sa bahagi ng paghahatid sa alinman sa '0' o '1', ginagamit ito upang makita lamang ang solong bit error at ito ang pinakamadaling pamamaraan para sa pagtuklas ng mga error. Mayroong iba't ibang mga uri ng mga code ng pagkakita ng error na ginamit upang makita ang mga error na sila ay pagkakapareho, ring counter, block parity code, Hamming code, biquinary, atbp. Ang maikling paliwanag tungkol sa parity bit, parity generator at checker ay ipinaliwanag sa ibaba.Ano ang Parity Bit?

Kahulugan: Ang pagkakapareho ng bit o tseke ng bit ay ang mga bit na idinagdag sa binary code upang suriin kung ang partikular na code ay nasa pagkakapantay o hindi, halimbawa, kung ang code ay nasa pantay o kakaibang pagkakapareho ay nasuri ng check bit na ito o bit ng pagkakapareho. Ang pagkakapareho ay walang iba kundi ang bilang ng mga 1 at mayroong dalawang uri ng mga parity bits na kahit na medyo at kakaiba.


Sa kakaibang pagkakapareho ng pagkakapareho, ang code ay dapat nasa isang kakaibang numero ng mga 1, halimbawa, kumukuha kami ng 5-bit na code na 100011, ang code na ito ay sinasabing kakaibang pagkakapareho sapagkat mayroong tatlong bilang ng mga 1 sa code na nakuha namin . Sa pantay na pagkagat ng code ay dapat nasa pantay na bilang ng mga 1, halimbawa, kumukuha kami ng 6-bit na code 101101, ang code na ito ay sinasabing maging pantay sapagkat mayroong apat na bilang ng mga 1 sa code na nakuha namin

Ano ang Parity Generator?

Kahulugan: Ang parity generator ay isang kumbinasyon circuit sa transmiter, tumatagal ito ng isang orihinal na mensahe bilang input at bumubuo ng bit ng pagkakapareho para sa mensaheng iyon at ang transmitter sa generator na ito ay nagpapadala ng mga mensahe kasama ang parity bit nito.

Mga Uri ng Generator ng Parity

Ang pag-uuri ng generator na ito ay ipinapakita sa figure sa ibabaMga Uri-ng-Parity-Generator

mga uri-ng-parity-generator

Kahit na Parity Generator

Ang pantay na parity generator ay nagpapanatili ng binary data sa pantay na bilang ng mga 1, halimbawa, ang data na nakuha ay nasa kakaibang bilang ng 1, ito kahit na ang parity generator ay panatilihin ang data bilang kahit na bilang ng 1's sa pamamagitan ng pagdaragdag ng sobrang 1 sa kakaiba bilang ng 1's Ito rin ay isang kombinasyon na circuit na ang output ay nakasalalay sa ibinigay na data ng pag-input, na nangangahulugang ang data ng pag-input ay binary data o binary code na ibinigay para sa parity generator.


Isaalang-alang natin ang tatlong input binary data, na ang tatlong mga piraso ay isinasaalang-alang bilang A, B, at C. Maaari nating isulat ang 23mga kumbinasyon gamit ang tatlong input binary data na mula 000 hanggang 111 (0 hanggang 7), kabuuang walong mga kumbinasyon ay makukuha mula sa ibinigay na tatlong input binary data na isinasaalang-alang namin. Ang talahanayan ng katotohanan ng kahit na parity generator para sa tatlong input binary data ay ipinapakita sa ibaba.

0 0 0 - Sa input na binary code na ito ang pantay na pagkakapantay-pantay ay kinuha bilang '0' dahil ang input ay nasa pantay na pagkakapantay-pantay, kaya hindi na kailangang idagdag muli ang pantay para sa input na ito.

0 0 1 - - Sa input na binary code na ito mayroon lamang isang solong bilang ng '1' at ang solong bilang ng '1' ay isang kakaibang bilang ng '1'. Kung ang isang kakaibang bilang ng '1' ay naroroon, kung gayon kahit na ang parity generator ay dapat na bumuo ng isa pang '1' upang gawin itong pantay na pagkakapantay-pantay, kaya kahit na ang pagkakapantay-pantay ay kinuha bilang 1 upang gawin ang 0 0 1 na code sa pantay na pagkakapareho.

0 1 0 - Ang bit na ito ay nasa kakaibang pagkakapareho kaya't kahit ang pagkakapantay-pantay ay kinuha bilang 1 upang gawin ang 0 1 0 na code sa pantay na pagkakapantay-pantay.

0 1 1 - Ang bit na ito ay nasa pantay na pagkakapantay-pantay kaya't kahit ang pagkakapantay-pantay ay kinukuha bilang 0 upang gawin ang 0 1 1 na code sa pantay na pagkakapantay-pantay.

1 0 0 - Ang bit na ito ay nasa kakaibang pagkakapareho kaya't kahit ang pagkakapantay-pantay ay kinuha bilang 1 upang gawin ang 1 0 0 na code sa pantay na pagkakapantay-pantay.

1 0 1 - Ang bit na ito ay nasa pantay na pagkakapantay-pantay kaya't kahit ang pagkakapantay-pantay ay kinukuha bilang 0 upang gawin ang 1 0 1 na code sa pantay na pagkakapantay-pantay.

1 1 0 - Ang bit na ito ay nasa pantay din na pagkakapantay-pantay kaya't ang pagkakapantay-pantay ay kinukuha bilang 0 upang gawin ang 1 1 0 na code sa pantay na pagkakapantay-pantay.

1 1 1 - Ang bit na ito ay nasa kakaibang pagkakapareho kaya't kahit ang pagkakapantay-pantay ay kinuha bilang 1 upang gawin ang 1 1 1 na code sa pantay na pagkakapantay-pantay.

Kahit na ang Parity Generator Truth Table

A B C Kahit na ang Parity
0 0 00
0 0 11
0 1 01
0 1 10
1 0 01
1 0 10
1 1 00
1 1 11

Ang karnaugh map (k-map) na pagpapagaan para sa three-bit input kahit na pagkakapareho ay

K-Map-For-Even-Parity-Generator

k-map-for-even-parity-generator

Mula sa nabanggit sa itaas kahit na talahanayan ng katotohanan ng pagkakapantay-pantay, ang parity bit pinasimple na expression ay nakasulat bilang

Ang pantay na parity expression na ipinatupad sa pamamagitan ng paggamit ng dalawang mga pintuang Ex-OR at ang diagram ng lohika ng ito kahit pagkakapareho gamit ang Ex-OR gate ng lohika ay ipinapakita sa ibaba.

Even-Parity-Logic-Circuit

even-parity-logic-circuit

Sa ganitong paraan, bumubuo ang pantay na parity generator ng pantay na bilang ng 1 sa pamamagitan ng pagkuha ng input data.

Kakaibang Parity Generator

Ang kakaibang generator ng pagkakapantay-pantay ay nagpapanatili ng binary data sa isang kakaibang bilang ng mga 1, halimbawa, ang data na nakuha ay nasa pantay na bilang ng mga 1, ang kakaibang generator ng pagkakapareho na ito ay mapanatili ang data bilang isang kakaibang bilang ng mga 1 sa pamamagitan ng pagdaragdag ng labis na 1 sa ang pantay na bilang ng 1's. Ito ang kombinasyong circuit na ang output ay laging nakasalalay sa ibinigay na data ng pag-input. Kung mayroong isang pantay na bilang ng mga 1's pagkatapos ay ang parity bit lamang ang idinagdag upang gawin ang binary code sa isang kakaibang bilang ng 1.

Isaalang-alang natin ang tatlong input binary data, na ang tatlong mga piraso ay isinasaalang-alang bilang A, B, at C. Ang talahanayan ng katotohanan ng kakaibang parity generator para sa tatlong input na binary data ay ipinapakita sa ibaba.

0 0 0 - Sa input na binary code na ito ang kakaibang pagkakapareho ay kinuha bilang '1' dahil ang input ay nasa pantay na pagkakapantay-pantay.

0 0 1 - Ang binary input na ito ay nasa kakaibang pagkakapareho, kaya ang kakatwang pagkakapareho ay kinuha bilang 0.

0 1 0 - Ang binary input na ito ay nasa kakaibang pagkakapareho rin, kaya ang kakatwang pagkakapareho ay kinuha bilang 0.

0 1 1 - Ang bit na ito ay nasa pantay na pagkakapantay-pantay kaya kakaibang pagkakapareho ay kinuha bilang 1 upang gawin ang 0 1 1 na code sa kakaibang pagkakapareho.

1 0 0 - Ang bit na ito ay nasa kakaibang pagkakapantay-pantay na, kaya ang kakatwang pagkakapantay-pantay ay kinuha bilang 0 upang gawin ang 1 0 0 na code sa kakaibang pagkakapareho.

1 0 1 - Ang input bit na ito ay nasa pantay na pagkakapantay-pantay, kaya ang kakaibang pagkakatulad ay kinuha bilang 1 upang gawin ang 1 0 1 na code sa kakaibang pagkakapareho.

1 1 0 - Ang bit na ito ay nasa pantay na pagkakapantay-pantay, kaya ang kakaibang pagkakapareho ay kinuha bilang 1.

1 1 1 - Ang input bit na ito ay nasa kakaibang pagkakapareho, kaya ang kakaibang pagkakatulad ay kinuha bilang o.

Odd Parity Generator Truth Table

A B C Odd Parity
0 0 01
0 0 10
0 1 00
0 1 11
1 0 00
1 0 11
1 1 01
1 1 10

Ang pagpapagaan ng Kavanaugh mapa (k-map) para sa three-bit na input na kakaibang pagkakapareho ay

K-Map-For-Odd-Parity-Generator

k-map-for-odd-parity-generator

Mula sa kakaibang talahanayan ng katotohanan sa pagkakapareho, ang pinasimple na pagpapahiwatig ng parity ay nakasulat bilang

Ang diagram ng lohika ng kakaibang parity generator na ito ay ipinapakita sa ibaba.

Logic-Circuit

lohika-circuit

Sa ganitong paraan, ang kakaibang generator ng pagkakapareho ay bumubuo ng isang kakaibang bilang ng 1 sa pamamagitan ng pagkuha ng input data.

Ano ang Parity Check?

Kahulugan: Ang kombinasyon ng circuit sa tatanggap ay ang checker ng pagkakapareho. Kinukuha ng checker na ito ang natanggap na mensahe kasama ang parity bit bilang input. Nagbibigay ito ng output na '1' kung may natagpuang error at nagbibigay ng output na '0' kung walang error na natagpuan sa mensahe kasama ang parity bit.

Mga uri ng Parity Checker

Ang pag-uuri ng parity checker ay ipinapakita sa figure sa ibaba

mga uri-ng-parity-checker

mga uri-ng-parity-checker

Kahit na Parity Checker

Sa kahit na parity checker kung ang error bit (E) ay katumbas ng '1', pagkatapos ay mayroon kaming isang error. Kung ang error bit E = 0 pagkatapos ay ipahiwatig na walang error.

Error Bit (E) = 1, nangyayari ang error

Error Bit (E) = 0, walang error

Ang parity checker circuit ay ipinapakita sa figure sa ibaba

Logic-Circuit

lohika-circuit

Odd Parity Checker

Sa kakaibang checker ng pagkakapareho kung ang isang error bit (E) ay katumbas ng '1', ipinapahiwatig nito na walang error. Kung ang isang error bit E = 0 pagkatapos ay ipahiwatig na mayroong isang error.

Error Bit (E) = 1, walang error

Error Bit (E) = 0, nangyayari ang error

Hindi matukoy ng parity checker kung mayroong mga error sa higit sa '1' bit at hindi rin posible ang tamang data, ito ang pangunahing mga dehado ng check ng parity.

Parity Generator / Checker gamit ang IC's

Ginagawa ng IC 74180 ang pag-andar ng pagbuo ng pagkakapareho pati na rin ang pagsuri. Ang 9 bit (8 data bit, 1 parity bit) Ang Parity Generator / Checker ay ipinapakita sa figure sa ibaba.

IC-74180

ic-74180

Naglalaman ang IC 74180 ng walong data bits (X0kay X7), VDC,kahit na input, kakaibang input, Pitong output, S kakaibang output, at ground pin.

Kung ang ibinigay na pantay at kakatwang input parehong mataas (H), kung gayon ang pantay at kakatwang mga output parehong mababa (L), katulad, kung ang ibinigay na mga input ay parehong Mababa (L), kung gayon ang pantay at kakaibang mga output parehong naging mataas ( H).

Mga kalamangan ng Parity

Ang mga kalamangan ng pagkakapareho ay

  • Pagiging simple
  • Madaling gamitin

Mga Aplikasyon ng Parity

Ang mga aplikasyon ng parity ay

  • Sa mga digital system at maraming mga aplikasyon ng hardware, ginagamit ang pagkakapareho na ito
  • Ginagamit din ang parity bit sa Small Computer System Interface (SCSI) at din sa Peripheral Component Interconnect (PCI) upang makita ang mga error

Mga FAQ

1). Ano ang pagkakaiba sa pagitan ng parity generator at parity checker?

Bumubuo ang parity generator ng parity bit sa transmitter at susuriin ng parity checker ang parity bit sa receiver.

2). Ano ang hindi ibig sabihin ng pagkakaparehas?

Kapag ang mga parity bits ay hindi ginagamit upang suriin ang mga error kung gayon ang parity bit ay sinabi na non-parity o walang parity o ang kawalan ng parity.

3). Ano ang halaga ng pagkakapareho?

Ang konsepto ng halaga ng pagkakapareho na ginamit para sa parehong mga kalakal at seguridad at ang term na tumutukoy sa kung kailan ang halaga ng dalawang mga assets ay pantay.

4). Bakit kailangan natin ng isang parity checker?

Ang checker ng pagkakapareho ay kinakailangan upang makita ang mga error sa komunikasyon at din sa mga aparato ng pag-iimbak ng memorya ay ginagamit ang parity checker para sa pagsubok.

5). Paano nakakakita ang pagkakatulad ng isang nasirang yunit ng data?

Ang kalabisan na bit sa diskarteng ito ay tinatawag na isang parity bit, nakita nito ang napinsalang yunit ng data kapag nangyari ang isang error habang nagpapadala ng data.

Sa artikulong ito, paano ang pagkakapantay-pantay bumubuo at suriin ang generator at checker ng kaunti at mga uri nito, mga circuit ng lohika, mga talahanayan ng katotohanan, at mga expression ng k-map ay tinalakay nang maikli. Narito ang isang katanungan para sa iyo, paano mo makakalkula ang pantay at kakaibang pagkakapareho?